Jak se kouzlí s grafy v politice

Posted 06. 11. 2016 / By Petr Soukup / Marketing

Grafy publikované médii nebo politiky jsou pravidelně tak závádějící, až je to k smíchu. Nezačínají od nuly, takže nadsazují růst. Mají logaritmické osy nebo naopak raději nemají osy vůbec. Tentokrát nám perlil premiér.

Na Twitteru se pochlubil, jak roste export do Číny:

Nechme teď stranou, v jakých cenách to porovnává nebo jaký vliv mají intervence ČNB na korunu a podívejme se jen na graf a čísla k němu uvededná. Nejprve vás zaujme, že uváděná čísla vůbec nesouhlasí s grafem. Dovolil jsem si to pro premiéra odborně opravit:

Formálně je graf už správně, ale chybí mu dost zásadní věc - kontext.

Vývoz v kontextu

Vezmeme proto čísla o vývozu od Českého statistické úřadu a doplníme svět, EU a Německo.

Už vidíte, jaký zhruba podíl má vývoz do Číny na celkovém vývozu. Ale pro jistotu, kdyby to třeba někomu nebylo jasné, porovnáme ještě jen svět s Čínou - v podobném meřítku ke grafu premiéra.

(původně bylo měřítko 1:1, ale na telefonu nebylo možné dostat se na konec)O blogu
Blog o provozování eshopů a technologickém zázemí.
Aktuálně řeším hlavně cloud, bezpečnost a optimalizaci rychlosti.

Rozjíždím službu pro propojení eshopů s dodavateli.